Skapandeskola 2016-17

UR OLIKA PERSPEKTIV

2016-17

 

 

 

Ett skapandeskola projekt med elever från årskurs F-6, genom 8 workshops .Medverkande konstnärer: Anita Berg Sandra Mozard, Vincent Fagerlund.

Material, teknik: Äggtempera, papper,kol, sprejfärg, Collage, animering, grafitti, teckning, måleri, rörelse.

 

Projektets syfte

Synliggöra enskilda individer, stärka gruppen, verka för mångfald och demokrati, använda konstnärligt förhållningssätt för att stärka dom estetiska läroprocesserna och kreativiteten. Att locka till reflektion.

 

Metod

Genom att arbeta processinriktat skapas en delakt med eleverna. Att växla mellan olika uttryck och material som under processen får transformeras till en ny, för eleverna, oförutsägbar helhet stärker kreativiteten och tilliten, tilltron till den egna och andras förmåga.

Genom dynamiska grupp indelningar och växling mellan enskilt och gemensamt arbete, skapas förståelse för andra och ger många nya fruktbara möten.Genom konstnärernas förhållnings sätt skapas nya reflektionsytor.