Nattis

Nattis

 

Omsorg på obekväm arbetstid för barn 1-12 år.

Ansökan om nattis sker till kommunen Ewa Olsson - www.sollefteakommun.se

där båda vårdnadshavarna om så finns skickar arbetsgivarintyg och arbetsschema för att få ansökan godkänd. Samtidigt skickar/ kontaktar man Edsele friskolas rektor/ förskolechef om ansökan om omsorg på obekväm arbetstid.

Efter godkännande skickas schema in på önskad omsorgstid till skolan.