Medborgarkooperativet

Tack vare att vi är en liten skola och ett medborgarkooperativ behöver vi aldrig ta långa beslutsvägar när vi ska genomföra något.